PREZENTARE / COLECŢII / Cărţi  <<<


CĂRŢI

 

La 01.01.2013 Colecţia Bibliotecii constituie 1 023 311 documente / 285 414 titluri în 57 de limbi ale lumii în valoare de 9 580 760,48 lei

Structura Colecţiei:

Fondul principal – conţine documente destinate comunicării şi conservării.

Colecţiile uzuale - sunt specializate pe domenii de ştiinţe, organizate în spaţii cu acces direct şi indirect la raft, destinate studiului în bibliotecă şi împrumutului la domiciliu. Colecţiile uzuale se află în următoarele subdiviziuni:

Colecţiile speciale au rolul de a prezenta, conserva, păstra documentele de o deosebită valoare cultural.

Colecţia de carte rară include: Carte rară, Carte cu autograf şi dedicaţii, Colecţia Ioan Nicorici

Carte rară
Colecţia conţine peste 6 500 de documente: opere eminente prin autori, măiestrie grafică, valoare bibliofilă, carte veche românească tipărită în centre tipografice din ţară şi de peste hotare, cărţi în limbi străine editate din în anii 1760, ediţii princeps şi antume, cărţi cu o prezentare poligrafică şi artistică deosebită, cărţi cu ex-libris, curiozităţi tipografice, colecţii personale, publicaţii periodice vechi etc. Documentele din colecţia rară datează din secolul al XVIII - lea, până în prezent, şi însumă cărţile în limbile: Română – 32%; Engleză – 4,5%; Franceză – 18%; Germană – 0,80%; Rusă – 36%; alte limbi: Italiană, Spaniolă, Poloneză, Portugeză, Latină, Ucraineană, Greacă – 10%. Începând cu anul 2000 s-au efectuat investigaţii bibliografice, realizîndu-se patru fascicule : "Carte rară în limba română din colecţiile bibliotecii: contribuţii bibliografice”.

Carte cu autograf şi dedicaţii
Biblioteca a adunat un număr considerabil de volume cu însemnări manuscrise şi/sau autografe, peste 900 de cărţi. Autografele au fost dăruite de scriitori, autori, cadre didactice, personalităţi din Moldova şi din străinătate (România, SUA, Germania, Franţa, Mexic, Rusia, Ucraina, Anglia, Spania, Uzbechistan, Lituania etc.). Colecţia dată a fost consemnată în lucrarea „Carte cu autograf şi dedicaţii”, editată în anul 2010 de către colaboratorii Bibliotecii.

Colecţia Ioan Nicorici
În anul 2010, în Bibliotecă s-a format o nouă colecţie provenită din donaţia locuitorului mun. Bălţi, Ioan Vasile Nicorici – „Colecţia Ioan Nicorici”, constituită din 750 exemplare în 694 de titluri, în 7 limbi (română, rusă, slavonă, germană, latină, greacă, franceză). Tematica publicaţiilor este variată, dar predomină lucrarile din domeniul teologiei şi istoriei, din sec.XVIII începutul sec. XX (sec. XVIII – 6 documente, sec. XIX – 330 documente, sec. XX – 414 documente), cuprinzand documente religioase - noul testament, vechiul testament, biblii, evanghelii, trebnic, cîntece bisericeşti, liturgii, mineie.

Colecţia Autoreferate
Cuprinde o mare varietate de lucrări ştiinţifice din ţară şi străinătate. Autoreferatele prezintă o scurtă expunere făcută de cineva asutra unei lucrări proprii, în vederea susţinerii tezei de doctor. Colectia numară peste 5 400 autoreferate.

Depozit legal Universitaria
Crearea Depozitului Universitaria are scopul de a valorifica şi promova patrimoniul ştiinţific şi intelectual USARB. Colecţia DLU cuprinde 1 968 titluri. Obiectul DLU îl constituie următoarele documente: note de curs, prelegeri, programe, curriculum-uri, studii, culegeri de comunicări în cadrul conferinţelor ş.a. elaborate de către membrii comunităţii universitare. O parte din documentele DLU se regăsesc în format electronic în Biblioteca Digitală.

Colecţii ale structurilor naţionale şi internaţionale: