Artă şi educaţie artistică nr.1(19)/2012

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1-2 (14-15) / 2010

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

ION GAGIM. MUSICOSOPHIA: UN PUNTO DI VISTA DALL’ ORIENTE / MUSICOSOPHIA: AN EASTERN POINT OF VIEW.....5-12

CHRISTINE FREROT. «RESISTENCIA VISUAL» : OAXACA 2006 / «RESISTENCIA VISUAL»: OAXACA 2006..... 13-23

MAIA MOREL. QUE PEUVENT LES ARTS POUR L’EDUCATION? RECHERCHES ET EXPERIENCES / WHAT CAN ARTS DO FOR EDUCATION? RESEARCHES AND EXPERIENCES..... 24-31

АЛЕКСАНДР КЛЮЕВ. О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ИСТОЛКОВАНИИ МУЗЫКИ (I) / ABOUT SYNERGETIC INTERPRETATION OF MUSIC (I).....32-40

IRINA CATEREV. MIJLOACE TRANSCENDENTALE DE EXPRESIVITATE ACTORICEASCĂ ÎN TEATRUL EUROPEAN DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA (UNELE ASPECTE TEORETICE) / TRANSCENDENTAL MEANS OF HISTRIONIC EXPRESSIVENESS IN EUROPEAN THEATRE OF THE SECOND HALF OF XXth CENTURY (SOME THEORETICAL ASPECTS).....41-49

NINA CORCINSCHI, CRISTINA ROBU. DE LA PATRIMONIU LA PATRIMONIU. CONSIDERAŢII ASUPRA CREAŢIEI LUI GRIGORE VIERU ÎN CONTEXTUL VALORILOR UNESCO / FROM PATRIMONY TO PATRIMONY. CONSIDERATIONS ON GRIGORE VIERU’S CREATION IN THE CONTEXT OF UNESCO’A VALUES.....50-54

MAIA MOREL, CEZARA GHEORGHIŢĂ. CREAŢIA ARTISTICĂ ÎNTRE IMAGINE ŞI GÂNDIRE FILOSOFICĂ / ARTISTIC CREATION BETWEEN IMAGE AND PHILOSOPHICAL THINKING.....55-61

CORINA NEGARĂ. STUDENTS’ COGNITIVE DEVELOPMENT AND TEACHING APPROACH IN ACHIEVING THE OVERALL SCHEME OF COMPUTER SCIENCE TEACHING AND LEARNING / STUDENTS’ COGNITIVE DEVELOPMENT AND TEACHING APPROACH IN ACHIEVING THE OVERALL SCHEME OF COMPUTER SCIENCE TEACHING AND LEARNING.....62-66

LAURA PINTILIE. CONCEPTUALIZAREA NOŢIUNII DE CULTURĂ ETNOARTISTICĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI SPIRITUALE A ELEVILOR / THE CONCEPTUALIZATION OF THE NOTION OF ETHNO-ARTISTIC CULTURE OF PUPILS’ SPIRITUAL EDUCATION.....67-74


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

VICTOR ŢVIRCUN. IMPLOZIA ISTORICITĂŢII ÎN PEDAGOGIE / THE IMPLOSION OF THE HISTORICITY IN PEDAGOGY.....75-81

ТАТЬЯНА БУЙМИСТРУ. ЦВЕТНЫЕ КЛЮЧИ К ТАЙНАМ ДУШИ / THE DISCOVERY OF THE SOUL THROUGH DIFFERENT COLOURS.....82-86

ТАТЬЯНА БУЙМИСТРУ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА В ДИЗАЙН–ПРОЕКТАХ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА” / RECOMMENDATIONS ON ACCOUNTING OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES EFFECTS ON COLOR DESIGN–PROJECTS OF STUDENTS SPECIALIZING IN THE INTERIOR DESIGN.....87-91

MARINA COSUMOV. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ÎN CONTEXT CURRICULAR MODERN / EXTRACURRICULAR MUSIC ACTIVITY IN MODERN CURRICULAR CONTEXT.....92-97


PORTRET DE CREAŢIE

MARIA BODO. LEO FREUND – UN MUZICIAN DESĂVÎRŞIT / LEO FREUND – A PERFECT MUSICIAN.....98-101