Artă şi educaţie artistică nr.1(19)/2012

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 (16) / 2011

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

LUIS VELASCO-PUFLEAU. STRIDENTISME ET ANTIFASCISME DANS LE MEXIQUE POSTRÉVOLUTIONNAIRE / STRIDENCY AND ANTI-FASCISM IN POST-REVOLUTIONARY MEXICO.....5-10

MYRIAM LEMONCHOIS. POUR UNE PRATIQUE PARTICIPATIVE DES ELEVES DANS LE CADRE D’UN PROJET ARTISTIQUE / TOWARDS STUDENTS’ PARTICIPATION IN THE CONTEXT OF AN ARTISTIC PROJECT.....11-22

АЛЕКСАНДР КЛЮЕВ. О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ИСТОЛКОВАНИИ МУЗЫКИ (II) / ABOUT SYNERGETIC INTERPRETATION OF MUSIC (II) .....23-27

ANA ŞIMBARIOV. PROBLEMA EDUCAŢIEI MUZICAL-ESTETICE ÎN ŞCOLILE ŞI LICEELE CU PROFIL MUZICAL-CORAL DIN REPUBLICA MOLDOVA / THE PROBLEM OF MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION IN SCHOOLS IN MOLDOVA .....28-34

VEACESLAV DOLGODVOROV. РУССКИЕ ТЕАТРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ:СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ / RUSSIAN THEATERS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA BETWEEN THE XXth AND XXIth CENTURIES: PERPETUATION OF THE TRADITIONS OF RUSSIAN THEATRICAL SCHOOL .....35-47

LUDMILA REABOŞAPCA. DIN ISTORIA VIETII CONCERTISTICE A CONSERVATORULUI DE STAT „GAVRIIL MUSICESCU” DIN CHIŞINAU (ANII ’60 –’70 AI SEC. XX) / DEVELOPMENT OF PIANISTIC PERFORMANCES IN THE ’60 - 70’S IN MOLDOVA .....48-51


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

LILIA GRANEŢKAIA. COMPETENCE OF INTERPRETING MUSICAL IMAGE – ONE OF THE EDUCATIONAL STANDARDS OF MUSIC TEACHER / COMPETENŢA DE INTERPRETARE A IMAGINII MUZICALE – UNA DIN STANDARDELE EDUCAŢIONALE ALE PROFESORULUI DE MUZICĂ .....52-56

TATIANA BULARGA. MUSICALLY GIFTED CHILDREN’S DYNAMICS / DINAMICA DOTĂRII MUZICALE A COPIILOR .....57-62

ВИКТОРИЯ УНГУРЕАНУ. РАСКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ / THE REVELATION OF THE ARTISTIC IMAGE AS A NECESSARY CONDITION IN THE INTERPRETATION OF A MUSICAL WORK .....63-67

MARINA COSUMOV. FORMAREA INTELIGENŢEI MUZICAL – ARTISTICE CA OBIECTIV AL TEMEI PE ACASĂ LA EDUCAŢIA MUZICALĂ / THE FORMATION OF MUSICAL AND ARTISTIC INTELLINGENCE AS A GOAL OF HOMEWORK AT MUSICAL EDUCATION .....68-72


PORTRET DE CREAŢIE

ION GAGIM. GHEORGHE MUSTEA, ARTISTUL INTEGRU / THE INTEGRATED ARTIST.....73-83


APARIŢII EDITORIALE

ION GAGIM. MUZICA ŞI POEZIA, ÎNTR-UN CORP COMUN / MUSIC AND POETRY AS A WHOLE.....84-85


SUPLIMENT

GHEORGHE MUSTEA. ŢARĂ / COUNTRY.....86-89