Artă şi educaţie artistică nr.2-3(17-18)/2011

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2-3 (17-18) / 2011

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

VICTORIA MELNIC. TRĂSĂTURILE ARMONIEI ROMANTICE ÎN PRELUDIILE OP. 11 DE ALEXANDR SCRIABIN / THE FEATURES OF ROMANTIC HARMONY IN ALEXANDER SCRIABIN’S PRELUDES OP. 11.....5-14

VLADIMIR ANDRIEŞ. CONCERTUL PENTRU VIOLĂ ŞI ORCHESTRĂ ÎN RE MAJOR DE C. STAMITZ ÎN CONTEXTUL CLASICISMULUI MUZICAL / CONCERTO FOR VIOLA AND ORCHESTRA IN RE MAJOR BY C. STAMITZ IN THE CONTEXT OF MUSIC CLASSICISM.....15-27

SVETLANA TÂRŢĂU. UN DISCURS DESPRE CULTURA POPULARĂ „DE CLASĂ” ÎN TEXTELE LUI DARIO FO / ON POPULAR „ELITIST” CULTURE IN DARIO FO’S.....28-34

ВИКТОРИЯ НИКИТЧЕНКО. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СЛОВА И МУЗЫКИ В РО­МАНСЕ Г.ЧОБАНУ «ГОЛОСА ЗА ХОЛМАМИ» НА СТИХИ Д.СА­МОЙЛОВА / INTERCONNECTEDNESS OF THE TEXT AND MUSIC IN THE ROMANCE ,,VOICES OVER THE HILLS” BY G. CIOBANU ON D. SAMOILOV’S LYRICS.....35-41

ELFRIDA COROLIOV. STILUL SPECTACOLELOR ÎN BAZA LITERATURII CLASICE MONTATE DE A.VASILACHE ÎN ANII ’90 / STYLE OF ERFORMANCES BASED ON CLASSICAL LITERATURE STAGED BY ALEXANDRU VASILACHE IN THE '90S, imagini.....42-54

LILIA TRINCA. ARHAISME SEMANTICE CE APARŢIN CÎMPULUI LEXICO-SEMANTIC „DRUM” CONSERVATE ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR / SEMANTIC ARCHAISMS THAT BELONG TO THE LEXICO-SEMANTIC FIELD ,,ROAD” PRESERVED IN THE STRUCTURE OF PHRASEO­LOGICAL UNITS.....55-60


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

VLADIMIR ANDRIEŞ. UNELE OBSERVAŢII ŞI RECOMANDĂRI PENTRU INTER­PRETAREA CONCERTULUI PENTRU VIOLĂ ŞI ORCHESTRĂ DE J. CH. BACH / OBSERVATION CONCERNING J. CH. BACH’S CONCERTO FOR VIOLA AND ORCHESTRA AND SUGGESTIONS ON HOW TO PERFORM IT.....61-67

TATIANA POPA. REFLECŢII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI DE CREAŢIE A LUI PAVEL RIVILIS / ON PAVEL RIVILIS’ TEACHING AND CREATIVE ACTIVITIES.....68-73

CEZARA GHEORGHIŢĂ. VIAŢĂ ŞI CREATIVITATE. REFLECŢII ASUPRA EDUCAŢIEI ARTISTICE ÎN ARTELE PLASTICE / LIFE AND CREATIVITY. REFLECTIONS ON ART EDUCATION IN FINE ARTS.....74-79

LIDIA CALMUŢCHI. FORMAREA CULTURII ECOLOGICE LA ELEVI ÎN CADRUL ORELOR DE CHIMIE / DEVELOPING PUPILS’ ECOLOGICAL CULTURE AT CHEMISTRY LESSONS.....80-86

ECATERINA ŢĂRNĂ. VALORILE CULTURALE ŞI COMPORTAMENTALE ALE PERSONALITĂŢII STUDENTULUI ÎN PROCESUL DE ADAPTARE LA MEDIUL ACADE­MIC / CULTURAL AND BEHAVIORIAL VALUES OF STUDENT’S PERSONALITY IN THE PROCESS OF ADJUSTING TO THE ACADEMIC ENVI­RONMENT.....87-94

VIORICA CORNEA. AUDIOVIZUALUL – MIJLOC DE FORMARE A COMPETENŢELOR ÎN PROCESUL DE PREDARE/ÎNVĂŢARE A LIMBILOR STRĂINE / AUDIO VISUAL AIDS AS A MEANS OF COMPETENCE FORMATION IN THE PROCESS OF TEACHING/LEARNING A FOREIGN LANGUAGE.....95-99

ANGELA BEJAN. VALORIFICAREA CONŢINUTULUI ONTIC AL CULTURALITĂŢII ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE FORMARE A ELEMENTELOR DE CULTURĂ TEATRALĂ / PROMOTING THE CULTURALITY ONTIC CONTENT IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE THEATRICAL CULTURE ELEMENTS.....100-105


PORTRET DE CREAŢIE

HRISTINA GAJIM. GHENADIE CIOBANU – PORTRETUL UNUI ARTIST / GHENADIE CIOBANU – THE PORTRAIT OF AN ARTIST.....106-110