Artă şi educaţie artistică nr.1(19)/2012

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2 (20) / 2012

S U M A R


ARTĂ

IOANA-IULIA OLARU. ROLUL PROPAGANDISTIC AL ARHITECTURII CIVILE ANTICE ŞI ANTIC-TÂRZII DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI / THE PROPAGANDIST ROLE OF THE CIVIL ANCIENT AND ANCIENT-LATE ARCHITECTURE ON THE TERRITORY OF ROMANIA.....7-18

LILIA TRINCA. TERMENI SOMATICI ŞI STRUCTURILE ASOCIATIVE SPECIFICE MENTALULUI ROMÂNESC (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV) / SOMATIC TERMS AND ASSOCIATIVE STRUCTURES SPECIFIC TO ROMANIAN MENTALITY (ON THE BASIS OF THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT).....19-31

LILIA TRINCA. „FEMEIA” ÎN MENTALUL ROMÂNESC (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV) / „THE WOMAN” IN ROMANIAN MENTALITY (ON THE BASIS OF THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT).....32-36

ELENA LACUSTA. DESPRE TABLOUL RELIGIOS AL ROMÂNILOR (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV ŞI A UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE) / ON THE RELIGIOUS WORLD VIEW OF ROMANIANS (ON THE BASIS OF THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT AND OF PHRASEOLOGICAL UNITS) .....37-42


TEATRU

IOANA PETCU. A CONTROVERSAL DEFINITION. WHAT IS A DRAMATIC TEXT? / O DEFINIŢIE CONTROVERSATĂ. CE ESTE UN TEXT DRAMATIC? .....43-46

IRINA SCUTARIU. CHALLENGES OF THE ART OF SPEAKING / PROVOCĂRI ALE ARTEI VORBIRII.....47-49

OTILIA HUZUM. VORBIRE SCENICĂ ÎN TEATRU / STAGE SPEECH IN THEATRE.....50-55


ARTE PLASTICE

MAIA MOREL. PIERRE BAQUÉ. „40 DE ANI DE PLEDOARIE PENTRU ARTĂ ŞI CULTURĂ ÎN ŞCOALĂ” / PIERRE BAQUÉ. „40 YEARS OF DEFENCE OF ARTS AND CULTURE IN SCHOOLS” .....56-58


MUZICĂ

TATIANA BALAN. PETRU STROIU – PROMOTOR AL ARTEI CORALE NAŢIONALE / PETRU STROIU – THE PROMOTER OF NATIONAL CHORAL ART.....59-63


EDUCAŢIE ARTISTICĂ

MIHAELA BEŢIU. CHALLENGES FOR THE CURRENT EDUCATIONAL SYSTEM. THE ARTISTIC EDUCATION / PROVOCĂRI PENTRU SISTEMUL EDUCAŢIONAL ACTUAL.  EDUCAŢIE ARTISTICĂ.....64-70

VIORICA CRIŞCIUC. TIPOLOGIA SARCINILOR DIDACTICE ÎN PROCESUL DE PREDARE A CUNOŞTINŢELOR LA DISCIPLINA EDUCAŢIE MUZICALĂ / THE TYPOLOGY OF DIDACTIC TASKS WHILE TEACHING MUSIC EDUCATION.....71-74

LAURA BILIC. EDUCAŢIA – DINCOLO DE GRANIŢELE ŞCOLII / EDUCATION BEYOND THE SCHOOL.....75-80


TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE

MARIANA VACARCIUC. IMPACTUL ETNOPEDAGOGIEI ASUPRA FORMĂRII CULTURII GENERALE A ELEVILOR / THE IMPACT OF ETHNOPEDAGOGY ON GENERAL CULTURE FORMATION OF THE PUPILS.....81-84

ELENA RUSU. PROFILUL CULTURAL AL STUDENŢILOR CU NIVEL DIVERGENT AL DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI EMOŢIONALE / THE CULTURAL PROFILE OF STUDENTS WITH DIVERGENT LEVELS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT .....85-96

OLGA VOVNENCIUC. MONITORING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK / MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII INDEPENDENTE A STUDENŢILOR.....97-101

SVETLANA KARPOVA. LA RÉALISATION DES CONDITIONS PÉDAGOGIQUES DE FORMATION DE LA CULTURE ARTISTIQUE ET PROFESSIONNELLE DES FUTURS ARCHITECTES / THE ACHIEVEMENT OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ARTISTIC AND PROFESSIONAL CULTURE FORMATION OF FUTURE ARCHITECTS.....102-106

VALERIU CABAC, OXANA SCUTELNIC. FORMAREA/DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR STUDENŢILOR PRIN PROCESELE DE CONTEXTUALIZARE-DECONTEXTUALIZARE-RECONTEXTUALIZARE / STUDENTS’ COMPETENCE DEVELOPMENT THROUGH THE PROCESS OF CONTEXTUALISATION-DECONTEXTUALISATION-RECONTEXTUALISATION.....107-112


CUGETĂRI

ION GAGIM. ÎN FAŢA MUZICII. EXPERIENŢE METAFIZICE (II) / FRONT OF MUSIC. MATAPHYSICAL EXPERIENCES (II) .....113-119