E-RESURSE / Baze de date   <<<


BAZE DE DATE


Credo Reference Service, Academic Core Collection

Companie care oferă versiuni ale full-textelor on-line din 1200 de lucrări  de referinţe , inclusiv dicţionare generale şi enciclopedii pe subiecte, 600 de e-cărţi la mai mult de 80 de editori, aşa ca  Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, Wiley-Blackwell. Domeniile acoperite: Artă, Afaceri, Educaţie, Alimentare , Geografie, Istorie,  Legi, Literatură, Medicină, Muzică, Filosofie, Psihologie, Religie, Ştiinţe, Ştiinţe sociale, Tehnologie.

Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной Библиотеки (ЭБД РГБ)

Baza de date asigură accesul la full-textele autoreferatelor şi tezelor de doctor recente şi retrospective din colecţia Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia. Biblioteca deţine peste 760 000 de full-texte ale tezelor de doctor şi autoreferatelor lor. Biblioteca electronică a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia este o şansă pentru mii de savanţi de a-şi realiza posibilităţile personale şi pe cele ale echipei de cercetare într-un aspect nou, de a-şi reforma concepţiile ştiinţifice, de a reduce costul cercetărilor ştiinţifice.

Access to Research for Development and Innovation

(Acces la Cercetare pentru Dezvoltare şi Inovare) este coordonat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale cu scopul de a creşte disponibilitatea informaţiei ştiinţifice şi tehnice în ţările în curs de dezvoltare. Pentru a îmbunătăţi accesul la literatura academică din ştiinţă şi tehnologie, ARDI vizează: consolidarea capacităţii ţărilor în curs de dezvoltare de a participa în economia globală de cunoştinţe, şi susţinerea cercetătorilor acestor ţări în crearea şi dezvoltarea de noi soluţii tehnice la nivel local şi global. În prezent, 17 editori oferă acces la aproape 10.000 de reviste, cărţi, şi lucrări de referinţă pentru 107 ţări în curs de dezvoltare prin ARDI.

Programul HINARI

Înfiinţat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) oferă acces la una dintre cele mai mari colectii de  literatură biomedicală şi de sănătate care contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii mondiale:  11 400  jurnale  (în 30 limbi diferite), 18 500 e-carti, 70 de resurse informaţionale  disponibile în allte instituţii de sănătate în mai mult de 100 de ţări. 

AGORA

Programul Agricultură  şi  Alimentaţie  ONU (FAO) oferă acces la o colectie de biblioteci digitale în domeniile  ce ţin de produse alimentare, agricultură, ştiinţa mediului şi ştiinţe sociale. AGORA oferă  acces la o colecţie  de 3000 de reviste din 106 ţări.

Online Access to Research in the Environment

(OARE  acces  la cercetare în mediul online),  permite  accesul la una dintre cele mai mari colectii de ştiinţa mediului de cercetare:  peste 4 150 titluri de reviste  peer revizuite (la 10/2011) deţinute şi publicate de peste 350 edituri prestigioase academice disponibile în mai mult de 100 de ţări cu venituri mici.  Cercetarea este prevăzută pentru o gamă largă de discipline.

eBook Academic Subscription Collection
Colecţie de cărţi electronice şi audio-cărţi multidisciplinare ştiinţifice. Conţine mai mult de 94 400 de titluri din domeniile: artă; afaceri şi economie; educaţie; limbi străine; critică literară; medicină; filosofie; poezie; ştiinţe politice; religie; ştiinţe sociale; tehnologie şi inginerie etc. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
Gale


Baza de date (produse Cengage Learning) cu acces pînă la sfărsitul lunii decembrie. Este bine cunoscută prin full-texte din reviste şi ziare. Conţine mai mult de 600 baze de date.

Biography in Context
Oferă sprijin de cercetare remarcabil, cu aproape un milion de intrări biografice care acoperă istoria şi geografia personalităţilor. Aici găsiţi: 600 000 de biografii a 525 000 de personalităţi; 170 de titluri de referinţă; 50 000 de biografii actualizate anual, ţinînd cont de premii şi evenimente; material de referinţă, informaţii periodice şi conţinut multimedia. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
Gale Business Insights: Global
Oferă articole din domeniul business, economie. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
General OneFile bazat pe platforma premiată GalePowerSearch
Conţine mai mult de 12 000 de titluri din ultimii 30 de ani. Oferă aproximativ 80 mln. de documente (zilnic actualizate) cu o singură interogare de căutare. Conţine: mai mult de 7 800 de titluri full-text şi 3 600 reviste de referinţă, sute de ziare; mai mult de 500 de ghiduri de călătorie, inclusiv sute de titluri Fodor; o colecţie completă de programe naţionale de Radio Public din 1990 şi pînă în prezent, inclusiv transcrieri căutate; full textul ziarului New York Times din 1985, pînă în prezent, actualizat zilnic; capacitatea de a traduce articole în 11 limbi diferite; mai mult de 4 000 de full-text de titluri recomandate de Bowker „Magazines for Libraries”; acces la o gamă largă de colecţii suplimentare noi create pentru a satisface cerinţele curriculare. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
Global Issues in Context
Permite utilizatorilor de a înţelege problemele, sursele lumii de astăzi dintr-o perspectivă globală. Sprijină cercetarea în domeniile sociologie, evenimente curente, educaţie civică, politică, ştiinţă, economie, studii culturale / religioase, studii despre femei, drepturile omului, etc... Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
GREENR
(GlobalReferenceontheEnvironment, Energy, and NaturalResources = Referinţe globale cu privire la mediu, energie, şi Resurse Naturale) este o resursă on-line care oferă utilizatorilor portalurile diferitor ţări privind dezvoltarea tehnologiilor emergentice, ecologice, studierea durabilităţii mediului înconjurător. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012 .
Student Resources in Context
Oferă: 79 000 articole din publicaţii de referinţă, cum ar fi American Decades (Perioadele americane), 15 mil. de periodice şi articole din ziarele New York Times, US News and World Report,  4 200 de surse  primare; 100 000 de înregistrări multimedia, inclusiv diagrame, grafice,  hărţi şi tabele, conţinut video şi audio de la NBC, NPR din domeniile ştiinţă, literatură, istorie. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
World History in Context
Acces la o colecţie largă de analiză ştiinţifică şi reviste full-text, lucrări de referinţă şi documente primare legate de istorie de la antichitate pînă în prezent, inclusiv: mai mult de 2 000 de articole de referinta din istorie şi enciclopedii; articole selectate din mai mult de 125 de titluri de referinţă noi indisponibile anterior; 315 de articole din revistele Journal of World History, History Review and The Historian; mai mult de 600 de hărţi, atlase istorice şi alte imagini selectate; 1 760 de documente importante de la Primary Source Microfilm; selecţii video şi audio de actualităţi din arhiva NPR. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
Integrum World Wide
Prin Consorţiumul EIFL.net  http://www.eifl.net/, Vă oferim acces gratuit la bazele de date pe perioada 10 septembrie - 10 decembrie 2012. Cea mai mare colecţie electronică, arhivă cu informaţii despre Rusia şi ţările CSI. Anual se completează cu cca 40 000 de documente noi. Conţine peste 400 mln. documente, full-texte a 5 000 ziare şi reviste, full-texte ale lucrărilor clasicilor ruşi etc. Pentru navigare în bazele de date Integrum World Wide accesaţi linkul http://aclient.integrum.ru/gate/?name=ScientificLibrary.
Manual:  http://integrumworld.com/doc/manual.ppt,      
Video manual online: http://integrumworld.com/doc/videomanual/eng. Perioada de acces pînă în data de 30 decembrie 2012.
BioONE
Acces la baze de date full-text la cercetări ştiinţifice actuale din domeniul ştiinţelor biologice, ecologice şi al mediului înconjurător.
OECD-iLibrary
Include informaţii cu privire la subiecte cum ar fi: agricultură & alimentație, mediu, educaţie, ocuparea forţei de muncă, probleme sociale, migrație, sănătate, energie, energie nucleară, transport, finanţe etc.
IOP Science
Oferă acces la 45 de reviste de înaltă valoare, publicate la editura PIO, cuprinzînd o gamă largă de domenii ştiinţifice şi inginereşti. Căutare rapidă în 150 000 de articole editate în perioada anilor 2001 - 2011.
IOP Publishing
O gamă variată de reviste, ziare, site-uri web şi servicii care permit cercetătorilor şi instituţiilor de cercetare o navigare cît se poate de accesibilă şi rapidă. Activitatea IOP Publishing datează din anul 1874.
Esenţa programului de publicare este seria "Journals of Physics" care acoperă toate subdisciplinele fizicii:  22 de reviste on-line cu textul integral de la numărul curent şi arhivă, începînd din anul 2000.
Oxford English Dictionary
Unul dintre cele mai bogate dicţionare on-line, care include informaţii referitoare la evoluţia limbii engleze timp de 1 500 ani – istoria, analiza etimologică, neologisme, împrumuturi din alte limbi, pronunţia, exerciţii, materiale instructive, circa 2,5 mln. de citate din literatura universală în limba engleză, din literatura clasică, din periodice, filme şi chiar cărţi de bucătărietc.
Oxford Reference
Culegere a 125 de subiecte academice de bază, dicţionare, citate, informaţii. Conţinutul complet se lansează de trei ori pe an cu noi titluri şi ediţii actualizate.
New England Journal of Medicine (NEJM)

Revistă saptămînală medicală generală care publică rezultatele noi de cercetare medicală, articole de revizuire, rapoarte de caz, şi de opinie editoriale pe o varietate largă de subiecte de importanţă pentru ştiinţă biomedicală şi practica clinică.

REM

Prin intermediul Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova) Biblioteca oferă acces gratuit la resursele Companiei Editoriale EBSCO Publishing, peste 18 200 reviste full text, 2 500 cărţi, broşuri, ediţii de referinţă în limba engleză cu translator automat în circa 35 de limbi din 11 baze de date. Articolele sînt prezentate în 2 formate HTML şi PDF. Informaţia pe EBSCOhost este actualizată zilnic. Pentru parolă adresaţi-vă bibliotecarului.

Academic Search Premier

Bază de date multidisciplinară cu texte integrale din peste 4 600 de publicaţii, inclusiv texte integrale din aproximativ 3 900 de titluri verificate de experţi. Sînt disponibile documente în format PDF, începînd cu anul 1975, din peste o sută de periodice şi referinţe citate cu posibilitate de căutare din peste 1 000 de titluri.

Business Source Premier

Cea mai utilizată bază de date pentru căutări în domeniul afacerilor: marketing, management, contabilitate, finanţe şi economie. Oferă texte integrale, începînd din 1886, din peste 2 300 de periodice, din peste 1 100 de titluri verificate de experţi. Este actualizată zilnic în EBSCOhost.

Regional Business News

Cuprinde texte integrale din publicaţii regionale de afaceri, informaţii din peste 80 de publicaţi din toate zonele urbane şi rurale din Statele Unite.

Medline

Oferă informaţii medicale: nursing, stomatologie, medicina veterinară, ştiinţele preclinice din peste 4 800 de publicaţii curente.

ERIC
Education Resource Information Center, conţine peste 1 300 000 de înregistrări şi legături la texte integrale din peste 317 000 de documente din domeniul educaţiei, începînd din anul 1966.
MasterFILE Premier

Concepută special pentru bibliotecile publice, această bază de date multidisciplinară oferă texte integrale din aproximativ 1 700 de publicaţii de interes general, cu texte integrale disponibile din anul 1975. Include texte din 500 de cărţi de referinţă şi 164 400 de documente din surse primare, precum şi o colecţie de imagini de 502 000 de fotografii, hărţi şi steaguri. Este actualizată zilnic prin intermediul EBSCOhost.

Health Source: Consumer Edition

Cea mai vastă colecţie de informaţii privind sănătatea consumatorilor disponibilă bibliotecilor din întreaga lume cu acces la textele integrale din aproximativ 80 de reviste.

Health Source: Nursing/Academic Edition

Oferă texte integrale din aproximativ 550 de jurnale academice, din diverse discipline medicale,  conţine 1 300 de fişe informative de medicamente generice pentru pacienţi cu peste 4 700 de nume de mărci.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Indexează peste 500 de periodice esenţiale, peste 50 de periodice prioritare şi 125 de periodice selective; cărţi, rapoarte de cercetare şi articole, începînd cu jumătatea anilor 60 pînă astăzi la subiectele: biblioteconomie, clasificare, catalogare, bibliometrică, regăsirea informaţiilor online, managementul informaţiilor, etc...

GreenFILE

Oferă informaţii ce acoperă toate aspectele impactului uman asupra mediului (poluare, schimbarea climei, reciclare etc...) – 649 de reviste, reviste full-text – 3. Conţine indexări şi abstracte pentru aproximativ 649 000 înregistrări, de asemenea si acces la  full text pentru 4 700 de înregistrări.

Newpaper Source Plus

Texte complete din peste 40 de ziare din Statele Unite şi din lume, texte integrale selective din 380 de ziare regionale (din Statele Unite), transcrieri de ştiri televizate şi radeofonice.

SAGE Research Methods Online (SRMO)

Instrument conceput pentru a ajuta la crearea proiectelor de cercetare din diferite domenii: ştiinţe sociale, ştiinţe medicale, etc... Se concentrază mai mult asupra metodologiei. Include mai mult de 600 de cărţi, dicţionare, enciclopedii, manuale, precum şi articole din reviste.

Royal Society Journals and Archive

Oferă o gamă largă de servicii şi facilităţi, inclusiv acces la reviste ştiinţifice full-text din biologie, matematică, inginerie, medicină, fizică.

Cambridge Journals

Textul integral din reviste ştiinţifice de cercetare în format on-line din peste 270 de reviste academice peer-review şi peste 5 000 000 de articole la domeniile: agricultură, drept, economie, grupate în 32 de discipline. Publică în colaborare cu peste 100 de societăţi profesionale şi academice. Abonamentul oferă acces la textul integral la 239 de reviste on-line din care 115 reviste sînt cotate ISI.

Oxford Journals

Acces cu text integral la reviste ştiinţifice de cercetare în format on-line (231 titluri de reviste (din care peste 110 sînt cotate ISI) din 1996 pînă la  numărul curent). Este una dintre cele mai mari edituri universitare din lume, motivată de calitatea publicaţiilor sale. Domeniile acoperite: Drept, Ştiinţe Sociale, Medicină, Matematică, Ştiinţe Reale.

SpringerLink

Platforma de cercetare vă pune la dispoziţie peste 1 580 de jurnale cu text integral şi arhiva din 1997 pînă la numărul curent. Prin serviciul Online First™ aveţi acces la numerele revistelor cu mult înainte de a apărea în varianta tiparită. Este a doua mare editură ştiinţifică, specializată în domeniul tehnicii şi medicinei.

INASP

(International Network for the Availability of Scientific Publications) - reţea internaţională de asiguare a accesului la publicaţii ştiinţifice pentru ţările în curs de dezvoltare.

World Bank e-Library

Biblioteca electronică a Băncii Mondiale propune accesul on-line la o colecţie de circa 6 000 de cărţi, reviste, rapoarte etc. eLibrary este conceput pentru a satisface nevoile comunităţii academice.

EU Bookshop

Librărie virtuală care oferă acces la 700 000 de publicaţii oficiale ale Uniunii Europene. Puteţi descărca aceste publicaţii în format PDF sau să selectaţi literatura care ar putea prezenta interes pentru Dumneavoastră şi să expediaţi Coordonatorului Centrului de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiinţifice versiunea electronică a listei titlurilor selectate prin e-mailul valeandrew@gmail.com.

Polpred

Proiectul monitorizează domeniile economie şi drept. Include circa 600 de surse din 42 de ramuri ale economiei din 235 de ţări, reflectă politica industrială din Rusia şi din străinătate, inclusiv informaţii utile despre economia Moldovei, în perioada 1998 - 2011. Conţine ghiduri de afaceri pe ţări şi domenii. Acces gratuit la peste 5 mii de cărţi electronice în limba engleză.  

The New England Journal of Medicine (NEJM)

Revistă on-line în limba engleză din domeniul medicinii. Cuprinde cele mai bune cercetări şi informaţii cheie la intersecţia dintre biomedicină şi practica clinică.

Baza de date a ONU

Cuprinde aproximativ toate tipurile de documente ONU, date,  publicităţii, incepînd cu mijlocul anilor 1990. Categoriile de documente incluse sînt: Rezoluţii incepand cu anul 1946 (Consiliu de Securitate, Adunarea Generala, Consiliul Economic si Social, Consiliul de Încredere) Documente selectate ale Consiliului de Securitate şi ale Adunării Generale începînd cu anul 1985, Propuneri de rezoluţii, Inregistrări ale întîlnirilor (PVs si SPs), Rapoarte Documente administrative (ST/AI-, ST/C/-, St/SGB/-), Sentinţe ale Tribunalului Administrativ.

Documentele UE

Link-uri către documente (de la texte juridice pînă la documente istorice), sondaje şi studii recente, biblioteci şi centre de documentare. Explicaţii pe marginea terminologiei UE, glosare şi orientări privind redactarea şi publicarea textelor despre UE.

DORIE

Baza de date conţine acte elaborate de instituţiile europene, procese-verbale ale reuniunilor instituţiilor şi organismelor europene, comunicate şi articole de presă, discursuri ale liderilor europeni. Oferă acces la fişa descriptivă a documentului şi la documentul propriu-zis (cu excepţia textelor care intră sub incidenţa dreptului de autor).

Scopus

Platforma de cercetare  este o bază de date bibliografică şi biometrică în format on-line, cuprinzînd reviste ştiinţifice. Oferă acces la rezumatele articolelor ştiinţifice din peste 18 000 de reviste ştiinţifice internaţionale publicate la peste 5 000 de edituri internaţionale, 600 traduceri publicaţii, 350 serii de cărţi, 3,6 mln. de lucrări ale conferinţelor. Cea mai mare baza de date de rezumate din lume ce coniţine informaţie ştiinţifică din domeniul chimiei, fizicii, matematicii, ingineriei, medicinei,ştiinţelor sociale, psihologiei, economiei, biologiei, agriculturii şi stiintelor mediului.

DOAJ

Directoriul revistelor cu Acces Deschis (8 233 de reviste academice din 121 de ţări şi publicate în 50 de limbi). DOAJ înlesneşte accesul liber la publicaţii periodice din diverse domenii academice. La dispoziţia cititorilor sînt puse publicaţii ce acoperă toate domeniile de cercetare academică.

E-LIS

Înfiinţată în anul 2003, arhiva internaţională deschisă pentru domeniul biblioteconomie şi ştiinţele informării (LIS). Conţine peste 11 500 de lucrări arhivate /difuzate în contextul Accesului Deschis (OA).